TULIPIIPPU ® TULTA ILMAN SAVUA

Usein kysyttyä

Nokeentuminen ja hyötysuhde

Mistä johtuu tulisijani nokeentuminen - eli huono hyötysuhde ja epäpuhdas palaminen?

 1. turhan paljosta paloilmasta (lämpötila laskee)
  • Savukanavat nokeentuvat kun veto on tarpeettoman kova tai säätöritilät liikaa auki.
 2. liian vähäisestä paloilmasta (happipitoisuus laskee)
  • Suuluukkujen lasit ja tulipesä nokeentuvat kun veto on huono tai säätöritilät liikaa kiinni.
 3. polttopuun kosteudesta (lämpötila laskee ja savukaasun määrä kasvaa suureksi)
  • Kotikonstein hyvin kuivatulla, 25% kostealla polttopuulla nokea syntyy kaksinkertainen määrä verrattuna tehokuivattuun, 10% kosteaan polttopuuhun. Pelletissä kosteus on vielä vähäisempää ja nokeaminen Tulipiippu-polttimella olematonta.

Savukaasuhäviö alentaa tulisijan hyötysuhdetta merkittävämmin kuin mikään muu tekijä. Kosteus kylmentää tulipesää ja hidastaa palamista. Tulessa vesihöyry laajenee rajusti pakottaen palokaasun virtaamaan ulos. Siksi palokaasut eivät kerkiä palamaan puhtaaksi vaan jäävät nokena ja muina keskeneräisinä palotuotteina ympäristöön.

Nokea siis muodostuu aina kun palokaasujen lämpötila tai happipitoisuus on alhainen, tai niiden määrä on suuri.

Pellettien sytytys ja syksyinen kosteus

Miksi pellettien sytyttäminen on toisinaan vaikeaa?

Pelletti on epäherkkä syttymään ja siksi sen kanssa on hyvä käyttää suosittelemaamme siistiä ja varmaa sytytystapaa.

Normaalia kosteampi polttoaine voi hankaloittaa sytytystä ja sen lämpöarvo an alentunut. Pellettien kosteusprosentti on 6-8% kun ne lähtevät valmistajalta. Tavallisesti ne kulutetaan ennen kuin kosteusprosentti kohoaa paljon yli 10%:in. Toisinaan pellettejä joudutaan säilyttämään pitkiä aikoja ympäristössä, jossa ilmankosteus on korkea ja siksi päällimmäisinä säilytettyjen säkkien kosteusprosentti lähestyy luontaista 20-25% tasoa.

Esimerkiksi joillain pelletin toimittajilla kesäajan menekki on niin pientä, että syksyllä lämmityskauden alussa on tarjolla edellistalven ylijäämävarastoa, joka on altistunut koko edelliskesän ajan korkealle ilmankosteudelle. Silloin päällimmäisten säkkien pelletit ovat hankalia sytyttää ja niiden lämpöarvo on kohonneen kosteusprosentin takia alentunut. Keskemmällä säkkipinoa voi silti olla vielä varsin kuiviakin pellettejä.

Syksyinen kosteusongelma on erityisen huomattava silloin kun edellinen talvi on ollut tavallista lämpimämpi. Silloin kesän yli varastoituja pellettejä on toimitusketjussa normaalia enemmän, koska edellistalven menekki on ollut ennakoitua alhaisempi.

Puun polton päästöt ja terveysvaikutukset

Mistä puun polton päästöt muodostuvat?

Täydellisessä palamisessa orgaanisesta aineksesta vapautuu vain kasvin sitomaa hiilidioksidia ( CO2 ).

Epätäydellinen palaminen tuottaa lisäksi:

 • häkää ( CO ),
 • typen oksideja ( NOx ),
 • hiilivetyjä ( CxHy ), joista osa on haitallisia PAH-yhdisteitä ja
 • hiukkasia ( PM ), joista osa on erityisen haitallisia, alle 2,5 mikronin kokoisia pienhiukkasia.

Mikä puun polton päästöissä on terveydelle haitallista?

 • pienhiukkaset aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia sekä keuhkosairauksia
 • typen oksidit ja erityisesti typpidioksidi aiheuttaa keuhkosairauksia
 • PAH-yhdisteet aiheuttavat syöpää ja mutaatioita
 • häkä myrkyttää hermostoa ja voi aiheuttaa kuolemaan johtavan tajunnan menetyksen

Alle 2,5 mikronin kokoiset pienhiukkaset ovat terveydelle erityisen haitallisia partikkeleita, jotka aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia sekä keuhkosairauksia. Hengitysilmaan joutuessaan ne tunkeutuvat keuhko­rakkuloihin asti. Niiden arvioidaan aiheuttavan kaikista ilmansaasteista eniten ennenaikaisia kuolemia. Wikipedia - Pienhiukkanen - Pienhiukkasten terveysvaikutukset

Typen oksidit ovat myrkyllisiä ja lamaannuttavat hengitysteiden puhdistusta ja puolustusta. Erityisesti typpidioksidi tunkeutuu syvälle hengityselimiin, supistaa keuhkoputkia ja herkistää hengitysteitä ärsykkeille, kuten (siite)pölylle tai kylmälle. Wikipedia - Typen_oksidit - Terveysvaikutukset

Useat PAH-yhdisteet, eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt, aiheuttavat syöpää ja mutaatioita. Wikipedia - Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Häkä eli hiilimonoksidi on myrkky joka aiheuttaa hermosto-oireita ja mahdollisesti kuolemaan johtavan tajunnan menetyksen. Suomessa kuolee keskimäärin n. 100 henkeä vuodessa häkämyrkytykseen. Wikipedia - Häkämyrkytys

Kuinka haitallista puun poltto saunoissa ja takoissa on?

Kolmannes pienhiukkaskuolemista Suomessa johtuu puun poltosta saunoissa ja takoissa. Pienhiukkaset aiheuttavat 50 - 80 % ympäristön terveysriskeistä ja tappavat joka vuosi 2 000 suomalaista ja 400 000 eurooppalaista. Pääkaupunkiseudulla puun pienpoltto tuottaa 40 % pienhiukkasista joulu-helmikuussa ja 20 % syys-lokakuussa, pientaloalueilla enemmän. Wikipedia - Puupolttoaine - Polton terveysvaikutukset

Kuka kärsii savuttavasta takkatulesta eniten?

Sinun oma ja perheesi terveys kärsii kaikkein eniten, kun poltat takkatulta savua tuottavalla tavalla.

Monikaan ei osaa yhdistää myöhempiä sydän- ja verisuonisairauksia takkapuun polttoon. Kuitenkin kaikkein suurin riski piilee pienhiukkasten takia juuri sydän- ja verisuonisairauksissa. Keuhkosairaudet tulevat vasta toisena.

Tämä yllättävä havainto tehtiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 1993. Havainnon tekivät Harvardin yliopiston kansanterveystieteen tutkijat nk. kuuden kaupungin tutkimuksessa. Sen tulokset on myöhemmin vahvistettu laajalti.

Pienhiukkaset imeytyvät tehokkaasti keuhkoista verenkiertoon ja aiheuttavat siellä tulehdustilan. Tulehtunut verisuonen seinä alkaa kerätä plakkia ja sen aiheuttama kalkkeuma repeytyy aikanaan.

Tulisijojen merkittävimmät pienhiukkauspäästöt mitataan sisätiloista.
Jouni Jaakkola,
Oulun yliopiston ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus

YLE - Akuutti - Viekö takkatuli terveyden?

Miten tulisijojen päästöjä rajoitetaan?

Suomessa ei ole voimassaolevia päästörajoituksia, mutta esimerkiksi Saksassa on yleisesti käytössä normi, joka asettaa tulisijojen hyötysuhteelle alarajan ja häkäpitoisuudelle ylärajan.

e-mail @ phone address Facebook Twitter Instagram Finnish English USA